نمايش خبر
رییس گوگل: این قدر نگویید عینک گوگل به جایی نرسید

اریک اشمیث مدیرعامل گوگل از اینکه بسیاری از مردم و کارشناسان طراحی عینک گوگل را یک پروژه شکست خورده می دانند ناراضی است و از آنها خواسته دیگر چنین تصوری نداشته باشند. گوگل دو ماه قبل فروش عینک خود را متوقف کرد و رسیدگی به این پروژه را در آزمایشگاهش نیز کنار گذاشت. در حال...

مشروح مطلب رییس گوگل: این قدر نگویید عینک گوگل به جایی نرسید در سایت دنیای فناوری اطلاعات

03/25/2015