نمايش خبر
Yahoo! Messenger 0.8.231 + Portable + Mac
نسخه نهایی و جدید مسنجر یاهو تحت ویندوز
01/01/0001