مشخصات کامل محصول

شبکه و امنیت اطلاعات

قیمت: 0 تومان
توضیحات بیشتر


واحد شبكه و امنيت اطلاعات

بخش امنيت اطلاعات:

امروزه سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي و حتي اشخاص حقيقي مورد حملات هكري خطرناكي قرار مي

گيرند كه در اغلب موارد قرباني از اين حملات با خبر نمي گردد و هكر با خيال آسوده به سوء استفاده هاي خود ادامه

مي دهد. محافظت از اطلاعات اختصاصي و محرمانه به منابع مالي نامحدود و عجيب و غريب نياز ندارد و مديران سازمانها

و شركتها با در نظر گرفتن و اجراي موارد ذيل مي توانند به سطح امنيتي مناسب و استاندارد دسترسي پيدا نمايند.

درك كلي از امنيت اطلاعات كه نيازمند برگزاري دوره ها و سمينارهاي امنيت اطلاعات درون سازماني مي باشد.

استفاده و مشورت از متخصصان مجرب و متعهد

ارزيابي و شناخت نقاط ضعف امنيتي شبكه و بررسي ريسك و تهديدات احتمالي

طراحي و خلق يك طرح امنيتي متناسب با سازمان

اجراي مناسب طرح امنيتي

بررسي دوره اي و كنترل و آناليز شرايط امنيتي

شركت پيشتازان انديشه پويا علاوه بر موارد فوق، خدمات تخصصي زير را به مشتريان خود ارائه مي نمايد.

(Penetration Test) انجام تستهاي نفوذپذيري جهت سنجش امنيت شبكه

طراحي و پيكربندي سيستم هاي امنيتي شامل:

(Antivirus – Antispyware – Firewall – UTM –VPN – Encryption – Port Security , …)

طراحي و پياده سازي سيستم هاي ذخيره سازي و استراتژي هاي پشتيبان گيري از اطلاعات

ISMS پياده سازي سيستم امنيتي

"در دنياي سايبري امروز امنيت اطلاعات يك انتخاب نيست بلكه يك ضرورت است."

 
سایر محصولات