مشخصات کامل محصول

بخش تحقيقات، مشاوره و آموزش

قیمت: 0 تومان
توضیحات بیشتر


 • مشاوره و نظارت در طرح ها و پروژه هاي امنيت اطلاعات
 • مشاوره و نظارت در پروژه هاي ديتاسنتر
 • مشاوره در جهت اخذ گواهينامه هاي بين المللي
 • مستند سازي و ارائه گزارشات جامع از شبكه
 • مناقصات RFP مشاوره در جهت تهيه
 • انجام طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه فناوري و امنيت اطلاعات و ارتباطات
 • LAN, WAN ,Wireless مشاوره و نظارت در پروژه هاي
 • مشاوره در خريد تجهيزات و نرم افزارهاي تخصصي شبكه و امنيت اطلاعات
 • (IT Master Plan) مشاوره در تهيه طرح و برنامه جامع فناوري اطلاعات سازمانها و شركتها
 • (BCP) و پايداري سرويس ها (DRP) مشاوره در تهيه طرح هاي مديريت بحران
 • برگزاري دوره هاي تخصصي شبكه و امنيت اطلاعات شامل:
 • MCSE, MCITP, Security +, CISSP, CEH, CCNA, CCNP, CCSP, VCP, …
 • برگزاري سمينارهاي تخصصي شبكه و امنيت اطلاعات بصورت درون سازماني

 
سایر محصولات